Uddannelsen

Når man bliver frivillig i BACKSTAGE, bliver man inviteret til at deltage i en uddannelse, der sikrer, at alle har samme udgangspunkt for at kunne varetage samtalerne med de unge.

Vi har tilknyttet en underviser udefra, der står for uddannelsen af de frivillige. Uddannelsen er bygget op af både gruppearbejde, samtale i plenum og mere traditionel formidling.

På uddannelsen kommer vi blandt andet omkring

  • Introduktion til BACKSTAGE
  • Ungeproblematikker
  • Introduktion til spørge- og samtaleteknikker
  • Forskellen på samtaletilbud og behandling
  • Love og paragraffer
  • Tavshedspligt
  • Underretningspligt
  • Sparring og supervision
  • Praktisk info, f.eks. børneattest og vagtplanlægning

Når du har deltaget i uddannelsen, er du godt klædt på til at komme i gang BACKSTAGE.

Hen ad vejen vil vi tilbyde f.eks. temaaftener om mere specifikke emner. Det kan være en aften om spiseforstyrrelser, selvskade, andre sociale tilbud til børn og unge, mindfulness eller hvad der ellers viser sig behov/lyst til.