Hvem kan ellers hjælpe?

Ung på linie/Ung online

Er en anonym telefon - og chatrådgivning, hvor du kommer til at tale med andre unge.

https://www.urk.dk/ung-pa-linje-og-ung-online

Startlinjen

Er et et samtaletilbud, der foregår over telefonsamtaler. Det er anonymt, og du kan tale om de ting der er svære for dig; om det er sygdom, ændringer i livet eller noget tredje eller fjerde.

https://startlinjen.dk/

Børnetelefonen

Børnetelefonen er anonym telefon-, chat- og sms-rådgivning for børn. Her kan du tale med en rådgiver, om det der trykker dig. Der er også en brevkasse, hvor børn hjælper hinanden.

https://bornetelefonen.dk/

Livslinien

Kan hjælpe dig, hvis du går med selvmordstanker, er pårørende til en selvmordstruet eller efterladt.

https://www.livslinien.dk/

Ungekompasset

Er et sted, hvor du kan finde mange forskellige tilbud for sårbare unge.

https://www.ungekompasset.dk/Forside

Hope ung

Kan hjælpe dig, hvis du er ung og din mor eller far drikker for meget. Det er gratis og anonymt, og på hjemmesiden er der en brevkasse og hjælp at hente.

http://www.hope.dk/ung

Børneportalen

Er også en vejviser til tilbud for børn og unge. Her kan man klikke på den problematik man sidder med, læse mere og se, hvem der kan hjælpe, samt hvad man har ret til.

http://boerneportalen.dk/

Tuba

Er for unge mellem 14 og 35 år, fra familier med misbrugsproblemer. De yder rådgivning og terapi.

https://tuba.dk/

Børn, Unge og sorg

Tilbyder gratis støtte og behandling til børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde. De har både en telefonlinie, chat og brevkasse.

https://bornungesorg.dk/

Netstof

Er anonym rådgivning om stoffer. Her kan du henvende dig, hvis du selv har et misbrug eller er bekymret for en, du kender.

https://netstof.dk/

LMS

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, har anonym rådgivning og holder arrangementer landet over.

https://www.lmsos.dk/

Folkekirkens Familiestøtte

Yder støtte til forældre, der har brug for et kærligt skub eller støtte til at skabe optimal trivsel for deres børn. Støtten foregår via frivillige, der støtter forældrene i hjemmet og gennem kurser og forløb for par og skilte forældre. Målet med hjælpen er, at alle børn skal trives i deres hjem.

https://aalborgstift.dk/stiftet-arbejder-med/center-for-folkekirkens-familiestoette

Etnisk ung

Er professionel hjælp til unge med etnisk minoritetsbaggrund. Her er plads til også de problemer, som etniske danskere måske ikke oplever så ofte.

http://www.etniskung.dk/For-unge

Ballast

Har til formål at give børn- og unge fra misbrugsramte familier behandling og redskaber til at tackle deres udsatte livssituation. Børnene og de unge får gennem projektet fornyet ballast til et liv med mere mening og sammenhæng.

http://www.projektballast.dk/

Psykiatrifonden

Hjælper anonymt. Her kan du høre mere om f.eks. psykiske diagnoser, medicin og tilbud.

http://www.psykiatrifonden.dk/faa-hjaelp.aspx

Sorggruppe

For unge der har mistet et nærtstående familiemedlem – enten en mor, eller far eller en søskende.

Gruppen er for 15 – 25 årige.

Løbende optag.

Kontakt sognepræst Trine Gjørtz, 4052 2632

Børns voksenvenner

Skaber venskaber, som gør en positiv livsvarig forskel for disse børn. Alt for mange børn har alt for lidt voksenkontakt på grund af skilsmisse, dødsfald eller sygdom og handicaps i familien.

Kontakt Gry Skaarup, 3127 3846

Kvisten

Hjælper og støtter dig, der har været udsat for seksuelle overgreb, i at bearbejde dine oplevelser, udvikle dig og komme videre. Vi kan ikke lave om på fortiden, men vi kan støtte dig i livet her og nu. Kvisten tilbyder individuelle samtaleforløb, parterapi og gruppeterapi.

https://www.kvistene.dk/

Frivillige voksne rollemodeller

Er personer der hjælper og støtter unge, der har særlige udfordringer. Disse unge har ofte ingen eller kun ganske få personer i deres netværk, som de kan støtte sig opad. Som frivillig rollemodel kan du derfor være lige netop det, der skal til, for at ruste en ung til at få et godt og velfungerende voksenliv. Kontakt Lise Saaby, 2238 8608